Brojevi zvezda za večni život – dr Grigori Grabovoi

Udaljene zvezde imaju veze sa suptilnom čovekovom dušom. Čovek svojim fizičkim vidom može da opaža svetlost svoje duše koja se meša sa bojom čovekovog tela. Svetlost zvezda je element večnosti. Duša čoveka je takođe element večnosti. Duša se dodiruje sa večnom svetlošću zvezda i preko volje čoveka utiče na fizičku i informacionu stvarnost.

Oblasti ovog dejstva su predstavljene brojčanim nizovima:

  • sazvežđe Strelca za normalizaciju situacije i razrešenje problema,
  • sazvežđe Delfin za postizanje visokih intelektualnih funkcija,
  • sazvežđe Volar za dobijanje sfere znanja razvijene milion godina unapred,
  • sazvežđe Eridan čini da sažimanjem vremena dobijamo fizičku materiju,
  • sazvežđe Gušter za podmlađivanje…

Detaljnije upoznavanje sa ovim super brzim tehnologijama za rešavanje svih životnih problema i zadataka je preko seminara /možete ga kupiti po ceni od 130 eura i gledati ga u svom domu na kompjuteru kada vam je ugodno/.

Obratite se na: svetlananovak.srbija@gmail.com