Spisak knjiga – Učenje dr Grigorija Grabavoja

NAZIV KNJIGE: SRBIJA INOSTR.
Ciljevnik RSD 100 2 EUR
Blok za pisanje Grabavoj RSD 200 2 EUR
Brojčani nizovi za sveopšti uspeh RSD 300 5 EUR
Kristal večnosti RSD 500 5 EUR
Krugovi – Čakre RSD 500 5 EUR
Ljubav RSD 300 5 EUR
Sreća RSD 300 5 EUR
Upravljanje vremenom RSD 300 5 EUR
Ugovor sa večnošću RSD 300 5 EUR
Biografija dr Grigorija Grabavoja RSD 300 5 EUR
10 lekcija Grigorija Grabavoja RSD 300 5 EUR
Upravljanje ličnim zadacima – seminar 105 RSD 300 5 EUR
Internet – seminar 175 RSD 300 5 EUR
Kretanje fizičkog tela jedinoga Boga – seminar 84 RSD 300 5 EUR
Upravljanje stihijama – Kako sprečiti moguće katastrofe RSD 300 5 EUR
Vid Boga – Seminar 81 RSD 300 5 EUR
Sluh Boga – Seminar 82 RSD 300 5 EUR
Upravljajuće jasnoviđenje – Razvoj upravljajućeg jasnoviđenja dejstvom duše – Seminar 241 RSD 300 5 EUR
Učenje o čovečijem telu – Metod regeneracije čovečijeg tela posredstvom dejstva duše – Seminar 83 RSD 300 5 EUR
Nauka je potvrdila – čovek i planeta se menjaju RSD 300 5 EUR
Podmlađivanje – Seminar 162 RSD 300 5 EUR
Mehanizam upravljanja optičkim sistemom RSD 300 5 EUR
Učenje o duhu – Seminar 68 RSD 300 5 EUR
Učenje o svesti – Seminar 77 RSD 300 5 EUR
Učenje o Bogu – Prestižuće upravljanje – Seminar 198 RSD 300 5 EUR
Učenje o Bogu – Upravljanje ciljevima – Seminar 138 RSD 300 5 EUR
Učenje o duši – Seminar 67 RSD 300 5 EUR
Specijalizacija – Ciklus od 5 predavanja RSD 300 5 EUR
Učenje o životu večnom – Seminar 66 RSD 300 5 EUR
Kurs predavanja RSD 300 5 EUR
O vaskrsenju – vaskrsavanje dušom – Seminar 143 RSD 300 5 EUR
Učenje o vaskrsenju – Vaskrsenje duhom – Seminar 143/2 RSD 300 5 EUR
Učenje o vaskrsenju – Vaskrsenje posredstvom dejstva svesti – Seminar 143/3 RSD 300 5 EUR
Upravljanje posredstvom kolektivne svesti -Učenje o Bogu – Seminar 185 RSD 300 5 EUR
Pitanja o vaskrsenju – Seminar 247 RSD 300 5 EUR
Fundamentalna izgradnja sveta – Seminar 95 RSD 300 5 EUR
Upravljanje fundamentalnim procesima – Seminar 156 RSD 300 5 EUR
Obilje, finansije, lični biznis – Priručnik Svetlane Novak RSD 600 10 EUR
Učenje o zemlji – Seminar 79 RSD 300 5 EUR
Učenje o kosmosu – Seminar 80 RSD 300 5 EUR
Izgradnja sveta ljubavlju – Seminar 128 RSD 300 5 EUR
Duša Boga – Seminar 97 RSD 300 5 EUR
Upravljanje znanjima – Seminar 140 RSD 300 5 EUR
O Bogu: Precizno upravljajuće prognoziranje svih procesa – Seminar 238 RSD 300 5 EUR
Podmlađivanje večnošću – Seminar 172 RSD 300 5 EUR
Učenje o Bogu – Upravljanje svetlošću – Seminar 122 RSD 300 5 EUR
Učenje o ljubavi – Spoznaja sveta ljubavlju – Seminar 75 RSD 300 5 EUR
Stvaranje materije budućnosti – Seminar 111 RSD 300 5 EUR
Metodi promovisanja dela dr Grigorija Grabavoja u društvenim mrežama interneta RSD 700 10 EUR
Put u večnost – Tehnologija spasenja po učenju Grigorija Grabavoja “O spasenju i skladnom razvoju”, Praktični priručnik RSD 1000 20 EUR
Ka večnosti kroz zvezdana vrata RSD 700 10 EUR
Žuta knjiga – Udžbenik za početnike RSD 700 20 EUR
Strukturizacija svesti – Autorski seminari dr Grigorija Grabavoja RSD 1,200 20 EUR
Strukturizacija svesti 2 – Autorski seminari dr Grigorija Grabavoja RSD 1,200 20 EUR
Hajrukulus RSD 700 10 EUR
Primenjene strukture stvaralačke oblasti informacije RSD 700 10 EUR
Došljak RSD 700 10 EUR
Drvo života – Sistem upravljanja za večni razvoj sposobnosti čoveka – Praktične vežbe –  latinica RSD 1200 20 EUR
Metodi koncentracije – Vežbe za svaki dan RSD 1200 10 EUR
Metodi koncentracije – mali RSD 1200 10 EUR
Obrazovni sistem dr Grigorija Grabavoja RSD 1200 10 EUR
Obrazovni sistem – mali RSD 1200 10 EUR
Regeneracija zuba RSD 1200 20 EUR
Živa kosmosociologija duhovnog stvaralaštva Rusije RSD 1200 15 EUR
Obuka za predavače početnog nivoa obuke RSD 1800 25 EUR
Učenje o vaskrsenju – 4 autorska seminara RSD 1800 25 EUR
Drvo života 8 – Sfera jupitera – Otkrivanje Boga u sebi RSD 2400 30 EUR
Trilogija 1 – Stvaranje sveta saradnjom Tvorca i čoveka – Spasi sebe RSD 2400 30 EUR
Brojevi zvezda za večni život RSD 2400 30 EUR
Tkivo 1 – Obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na brojčane nizove – prva knjiga RSD 3600 40 EUR
Vaskrsenje ljudi i večni život – od sada naša stvarnost 40 EUR 55 EUR
Drvo života – vežbe – ćirilica RSD 800 7 EUR
Metodi koncentracije – ćirilica
Objedinjeni sistem znanja RSD 1200 10 EUR
Obrazovni sistem RSD 1200 10 EUR
Učenje o Bogu. Makroljubav Boga prema čoveku 10 EUR 10 EUR
Učenje o Bogu. Tehnologija večnog razvoja. Metode razvoja duše i svesti u večnom životu. 10 EUR 10 EUR
Učenje o Bogu. O budućnosti 20 EUR 25 EUR
Učenje o Bogu: Radost večnog razvoja 5 EUR 5 EUR
Učenje o Bogu. Struktura očišćenja duše. 5 EUR 5 EUR
Učenje o Bogu. Upravljanje horizontom događaja u večnom životu. 5 EUR 5 EUR
Informacija – ciklus od pet predavanja 5 EUR 5 EUR
Povećanje brzine upravljanja. 5 EUR 5 EUR
Religija Grigorija Grabavoja 5 EUR 5 EUR
Glas Duše RSD 700 10 EUR

 

PRVI PAKET za više od 10 osnovnih knjiga: Put u večnost, GLAS Duše, Žuta knjiga, Metodi koncentracije, Obrazovni sistem, Došljak, Brojčani nizovi za sveopšti uspeh, Obilje, finansije i lični biznis, Trilogija 1, Kristal vecnosti, Podmlađivanje, Jasnoviđenje, Obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na brojčane nizove /za regeneraciju svakog organa postoji brojčani niz/. Ukupna cena je 12.700 din.

DRUGI PAKET KNJIGA /83 izdate knjige do oktobra 2019 god. /po ceni od ukupno 550e.
Na POKLON dobijate BAZNI KURS SA PPT prezentacijom sa crtežima tehnologija /130e/ + OSNOVNI KURS STRUKTURIZACIJE SVESTI 1 /130 e/…ukupne vrednosti 260e.

 

Sve informacije o knjigama i kupovini :
+381 60 725 29 29 

Za slanja knjiga u inostranstvo potrebno je najpre iznos uplatiti preko WESTERN UNIONA ili PAYPAL-a. Po primitku novca – knjige se šalju naručiocu! Na ovaj način se radi u ime sigurne narudžbine i sigurne isporuke. Knjige takođe možete poručiti preko websajta naše izdavačka kuće “ETALON 999″: www.etalon999.com

Finansiranje izdavanja knjiga se planira od održanih seminara. Na primer: (prevod + redigovanje  + prelom + izrada korica + štampanje). Za knjigu od 400 strana potrebno je oko  5.000 eura.Kupovinom knjiga utičete na to da se knjige brže štampaju i da se brže dolazi do znanja!

Srbija ima najveći broj prevedenih knjiga  TEHNOLOGIJA NOVE SVESTI – u celom svetu.

I NAJBOLJE I NAJKVALITETNIJE PREVODE. 

Posebnu zahvalnost  za to odajemo Mirjani Petrović. Naša Mira  nam je prevela sve knjige koje vidite na ovoj listi. Profesor je sanksrta i prevodi sa mnogo evropskih jezika.
Dekodirala se do korena reči, te su njeni prevodi zadržali prvobitni smisao autora i preneli izvornu sušastvenost. Bila je učenik čuvenog prof. Radomira Stojanovića koji je govorio tečno sve evropske jezike. Sanskrt se uči 12 godina kod Učitelja, a posle svako nastavlja sam da radi na sebi i svom dubinskom dekodiranju.


 Knjige se mogu nabaviti /po cenama koje važe za inostranstvo/ u:

  • U Sloveniji kod Dejana Pilka – Dejan Pilko: zpilko@siol.net, tel: 041 753 899
  • U Hrvatskoj kod: Vedrana Čabrijan (Rijeka), Marina Vukeljić (Umag), Goran Lacković (Koprivnica)
  • U Australiji kod dr Nevene Jelovac – mail: eternalyouth1489999@gmail.com
  • U Makedoniji kod Marinele Kitevskeemail: marinelakit@hotmail.com i tel: +389 71 249 942
  • U Republici Srbskoj kod Luke Božunovića mob: + 387 65 588 542 i mail: lukab@blic.net
  • U Kopru kod Darje Bunič – bunic.darja@gmail.com +386 51 845 125
  • U Rijeci kod Vedrane Čabrijan – vedrana11981@hotmail.com, ili putem mob-a: 00385917633646
  • U Novom Sadu kod Željke Sikimić – zelkasikimic@gmail.com i na tel: 064 227 04 36
  • U Crnoj Gori kod Iva Perišića – stitari@gmx.ch   00382 69 061 917