Glas duše – dr Marjam Abuzjarova

Dr Marjam Abuzjarova, izvrsni poznavalac i praktikant Učenja doktora Grabavoja, božanstveni lekar i čovek, jednostavno objašnjava u ovoj knjizi pomoć predaka u rešavanju svojih ciljeva i vaskrsenje svog ubijenog brata. Ona takođe kao i dr Grabavoj leči ljude od najtežih bolesti kombinujući sva znanja koja ima od klasične medicine preko duhovnog Su Džok-a i Učenja Grigorija Grabavoja.

Na velikom kongresu iscelitelja u Kazahstanu, ova knjiga je proglašena knjigom koja ispunjava ciljeve ljudi. Preporuka jasnovidećih iscelitelja Kazahstana je da nosite ovu knjigu sa sobom ili da spavate sa njom do ispunjenja vašeg cilja. Ova knjiga nosi pečat topline, dobrote i mudrosti predivne dr Marjam.

Dva seminara i jedna radionica su dostupne za kupovinu. Možete ih gledati u svom domu kada vam je ugodno.

Pišite na: svetlananovak.srbija@gmail.com