Otkrivanje Boga u sebi – Sfera Jupitera – dr Arkadije Petrov

Kako je Bog stvorio dugu?

Vreme i prostor ne ograničavaju dužinu života. Pojam trajanja života formira se odnosom duha ka prostoru-vremenu. Vaseljena – to je ogledalo gde Bog odgledava samog sebe.

Knjiga obrađuje istinite principe sveta (njih je dao dr Grigorije Grabovoj). Sfera Jupitera je mudrost. Ovo je obavezna knjiga za sve strelce, a i za one koji to nisu, jer uistinu svi žele da budu mudri.