Vaskrsenje ljudi i večni život – od sada naša stvarnost – dr Grigori Grabovoi

U ovoj knjizi dr Grabavoj opisuje svoj praktičan rad na vaskrsavanju ljudi. Ti ljudi su danas živi i rade kao i mi u ovoj stvarnosti. Sva opisana svedočenja slučajeva vaskrsavanja mrtvih su overeni kod zvaničnih organa i notara i dostupni su na uvid širokoj javnosti. U knjizi su dati principi vaskrsavanja i metodi vaskrsavanja. Izneto je 50 metoda vaskrsavanja. To je ustvari 50 metoda materijalizacije bilo čega što čovek želi za dobro celog sveta i lično dobro.

Tvorac je večan.

Mi smo stvoreni po njegovom liku i podobiju što znači da smo i mi večni. Mi svi živimo u Fizičkom Telu Jedinoga Boga. To je ta JEDNOST o kojoj su drevni govorili, a govore i danas. Sada u skladu sa tim se menja i slika sveta, jer konačno znamo da smo za Tvorca uvek bili i ostali večni. Ovo je knjiga i o regeneraciji hirurški ostranjenih ili oštećenih organa.

Svaki čin regeneracije organa je mini vaskrsenje. Trodnevni seminari vodećih svetskih predavača Učenja dr Grabavoja su već sada dostupni webinarski i možete ga kupiti /cena je 220 eura/.

Pišite na: svetlananovak.srbija@gmail.com